ArcusTV

Techniekonderwijs in Parkstad is weer spannend en levensecht

Het Techniekonderwijs in Parkstad zal er vanaf het schooljaar 2016/2017 anders uitzien. De scholen van het vo (BCPL en LVO) en het mbo (Arcus en Leeuwenborgh) werken samen om interessant en uitdagend techniekonderwijs te kunnen blijven aanbieden, dat aansluit bij de wensen van het bedrijfsleven. Hoe het er dan uit gaat zien en wat de leerlingen techniek daar voor voordeel bij hebben, vertellen Noud Theunissen (projectleider Techniek Onderwijs Zuid-Limburg, mbo Arcus/Leeuwenborgh), Roger Stroucken (waarnemend directeur Emma College, LVO) en Ank Wijnands (algemeen directeur Beroepscollege Parkstad Limburg).

Leren in de dagdagelijkse praktijk

“Het grootste voordeel voor de leerlingen is dat het techniekonderwijs aantrekkelijker, interessanter en spannender wordt. Techniek is mooi, verandert snel en is in veel sectoren nodig. Denk bijvoorbeeld aan apparatuur dat in een ziekenhuis gebruikt wordt of aan de procestechniek waaruit een smartphone gemaakt wordt”, Door de vernieuwende manier van lesgeven, zal dat voor leerlingen al zichtbaar worden op school.

“Tot nu toe kregen vmbo-leerlingen bijvoorbeeld een uur gereedschapsleer. Dan leerden ze hoe ze met gereedschap om moesten gaan”, aldus Noud Theunissen. “Nu leren ze omgaan met gereedschap door het uitvoeren van een opdracht waarin ze het gereedschap moeten gebruiken”.

In het vernieuwde techniekonderwijs gaan beroepsopdrachten een belangrijke rol spelen. Die opdrachten worden door bedrijven zoals Emma Veiligheidsschoenen en Trina Solar gegeven. Leerlingen zijn met techniek bezig maar dan gecombineerd met de algemeen vormende vakken zoals rekenen en natuurkunde. Een opdracht wordt vaak in het bedrijf zelf gedaan. Vmbo-leerlingen en mbo-leerlingen voeren de opdrachten soms samen uit. Een vmbo-leerling besteedt daardoor ongeveer de helft van zijn lesuren aan praktijk. “Het gaat er vooral om dat theorie en praktijk met elkaar geïntegreerd worden”, aldus Roger Stroucken.

Een voorbeeld hier is ‘De Wijk van Morgen’ in Heerlen waar leerlingen vmbo en mbo onder supervisie van de deelnemende bedrijven meewerken aan de duurzame bouw van woon-werkgebouwen. “Een opdracht uitvoeren voor een bedrijf en niet voor school geeft een andere druk, een ander gevoel. Het doet er toe, er moet een prestatie geleverd worden. Het bedrijf beoordeelt het resultaat van de opdracht uiteindelijk ook.” Het mes snijdt daardoor aan twee kanten: leerlingen zijn beter voorbereid op de praktijk waarin ze uiteindelijk terechtkomen en bedrijven weten wat voor vlees ze in de kuip hebben.


Voortgezet onderwijs en mbo: een geoliede machine

Deze manier van werken lukt alleen als het vo en het mbo goed samenwerken. Noud Theunissen: “concreet betekent dit bijvoorbeeld dat lestabellen en –methodes van het vo en het mbo op elkaar afgestemd zijn. En dat vo en mbo samen beslissen welke keuzevakken er nog wel zijn en welke niet. Hierdoor is er geen overlap in lesstof als leerlingen van het vo naar het mbo gaan maar ook geen gat”. Roger Stroucken: “dit kan betekenen dat leerlingen een jaar korter naar school hoeven om uiteindelijk hetzelfde mbo-diploma te behalen, maar dat is niet het belangrijkste. Vo en mbo samen wordt een geoliede machine. Omdat lesstof niet meer herhaald wordt, blijven leerlingen gemotiveerd. Ze haken minder snel af omdat er niet meer bijgespijkerd hoeft te worden als ze naar het mbo gaan. Het vo kan leerlingen techniek bovendien warm overdragen aan het mbo omdat docenten de leerlingen heel goed kennen”. Dit komt, omdat leerlingen vanaf het derde jaar vmbo naar één van de drie techniekcentra gaan waar ook de mbo-leerlingen les krijgen. Afhankelijk van het profiel dat ze kiezen, gaan ze naar Maastricht (locatie nog niet bekend), Sittard-Geleen

(Havikstraat, waarschijnlijk vanaf 2017) of Heerlen. In Parkstad is dit al zichtbaar: de leerlingen techniek, vmbo 3 en 4, van het Beroepscollege Parkstad Limburg (BCPL) zitten al enige tijd in het gebouw aan de Schandelermolenweg waar het Arcuscollege zetelt. Volgend schooljaar gaan ook de leerlingen techniek van het Emma College daar naar toe. Samen bieden de drie centra alle vormen van techniekonderwijs in Zuid-Limburg, maar ieder centrum heeft een eigen specialisatie


Bedrijfsleven Parkstad juicht frisse wind in techniekonderwijs toe

Het bedrijfsleven juicht de frisse wind in het techniekonderwijs toe. Het techniekonderwijs in vo en mbo in heel Zuid-Limburg wordt hetzelfde. Men weet daarom wat men kan verwachten van toekomstige werknemers. Bovendien gaan bedrijven een rol spelen in het onderwijs. Als het aan de geïnterviewden ligt, worden vertegenwoordigers van bedrijven in de toekomst gastdocent, doen de leerlingen examen in de bedrijven zelf en investeren bedrijven mee in de state-of-the-art-apparatuur die in praktijklokalen staat, denk aan computergestuurde machines en aan 3D-printers. Het praktijklokaal is een afspiegeling van de bedrijven in Parkstad. Mooi, schoon en netjes.”Kijk maar eens bij een autogarage tegenwoordig. Je kunt er van de grond eten, zo schoon”. Bedrijven hebben vooral vertrouwen in de ‘compleet geschoolde werknemer’ die ze in dienst zullen krijgen. En dat is goed. Want nu al, maar zeker ook in de toekomst, is er veel vraag naar praktisch geschoolde werknemers met kennis van de moderne techniek. “In Parkstad komen per jaar zeer veel arbeidsplaatsen beschikbaar voor technici”.


Docenten positief over vernieuwde aanpak

Hoewel het voor docenten wel wennen zal zijn in het begin, staan ze positief tegenover de vernieuwingen. Wat nieuw is, is dat ze nu hun lessen moeten aanpassen aan de beroepsopdrachten en dat ze ook meer moeten overleggen met docenten van de andere vakken.

Wat hetzelfde blijft, is dat ze in dienst zijn van dezelfde school als eerst. Een docent van het BCPL blijft dat, maar gaat bijvoorbeeld wel lesgeven in het gebouw waar nu Arcus zetelt. De leerlingen behouden dus hun vertrouwde docenten. Bovendien blijven zij leerling van de school waar ze zich ingeschreven hebben.

Dat er een positieve trend ingezet is voor techniek, laat zich in Parkstad al zien. Ank Wijnands: “BCPL plaatst het komende schooljaar 270 leerlingen in de techniekrichtingen. Dat is 10% meer dan dit schooljaar. En dat verbaast me niets want techniekonderwijs is uitdagend en speelt voortdurend in op de technologische ontwikkelingen. Het blijft in beweging. Ik gun het elke leerling om met techniek bezig te zijn”.

Meiden in de Bouw- kom naar de open dag of meld je aan!
Onderwijs volgt ontwikkelingen automotive op de voet
Werknemers van Thomas Regout, IAC, STORK en SPIE behalen diploma
€ 630.000,- provinciale subsidie voor meer en beter opgeleide technici; onderwijs versterkt relatie met bedrijfsleven
Thomas Regout en Techniekcollege leiden mensen van de toekomst op!
21 deelnemers een mbo diploma bij VDL Nedcar
“Mooi hoe bedrijven zich succesvol samenpakken om onderwijs in te kopen”
Vooral buiten de lijntjes kleuren!
Uniek in nederland de cross-over opleiding Zorgtechnicus