ArcusTV

Nieuw Europees Project "Garage 4.0" gaat van start

De technologische ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en netwerken zullen de komende jaren ons dagelijks leven sterk beïnvloeden. Zo zal  onze auto in de toekomst continue verbonden zijn met het internet. Ook voor autodealers gaat er veel veranderen. Zij gaan geconfronteerd worden met enorme uitdagingen en nieuwe mogelijkheden.

Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat ook de beroepen in de automotive niet langer zullen overeenstemmen met de huidige beroepen. Wie in de nabije toekomst aan de hoge eisen van de autofabrikanten wil voldoen en mee wil gaan in de digitalisering, moet haar medewerkers in de verkoop en service de nieuwste technologische ontwikkelingen bijbrengen. Ook toekomstig personeel moet dusdanig opgeleid worden dat ze in de toekomstige automotive industrie kunnen werken.

Tablet onderdeel van opleiding
In het opleiden van jonge mensen wordt het onderwijs uitgedaagd de vernieuwingen zoals digitalisering en nieuwe media te gebruiken. Op tablet-gebaseerde applicaties worden gebruikt bij de dealers voor service en verkoop. De tablet zal dan ook  meer standaard onderdeel gaan uitmaken van de opleidingen.

Project Garage 4.0
Het project "Garage 4.0" wil autobedrijven ondersteunen bij de verandering van het businessmodel dat zij moeten ondergaan. De verandering is sterk afhankelijk van de bereidheid en het vermogen zich aan te passen aan vernieuwingen. Het houdt een re-engineering van bestaande processen in en vereist vastberadenheid en lef. Het is belangrijk dat men openstaat voor veranderingen en niet alleen het risico maar ook de mogelijkheden ziet.

Meer weten over dit project
De provincie investeert 96.000 euro in dit Euregionale project voor vernieuwing van opleidingen in de autobranche met de naam “Garage 4.0”. Behalve de provincie steekt ook het CAO Werkgelegenheidsfonds Chemelot namens een groep Limburgse bedrijven er geld in. Het Interreg V-subsidieprogramma in de Euregio Maas-Rijn (EMR) is ervan overtuigd, dat het grensoverschrijdende project voor de EMR toekomst perspectief biedt, toegevoegde waarde kent en een voorbeeldfunctie is. Zowel verkopers, ondernemers en onderhoudsmonteurs als leerlingen en docenten kunnen aan dit project meedoen. Geïnteresseerd? Neem contact op met: Gio Colombi, onderwijs- en innovatiemanager bij het Techniekcollege of Gino Decoster, projectmanager Garage 4.0 en leadpartner van het project.

Arcus en Leeuwenborgh worden VISTA college
Meiden in de Bouw- kom naar de open dag of meld je aan!
Onderwijs volgt ontwikkelingen automotive op de voet
Werknemers van Thomas Regout, IAC, STORK en SPIE behalen diploma
€ 630.000,- provinciale subsidie voor meer en beter opgeleide technici; onderwijs versterkt relatie met bedrijfsleven
Thomas Regout en Techniekcollege leiden mensen van de toekomst op!
21 deelnemers een mbo diploma bij VDL Nedcar
“Mooi hoe bedrijven zich succesvol samenpakken om onderwijs in te kopen”
Vooral buiten de lijntjes kleuren!