ArcusTV

Leerlingen van LVO en SVOPL komen naar Schandelermolenweg

Vanaf september 2016 krijgen leerlingen van SVOPL  en LVO van de leerjaren 3 en 4 techniek les in het gebouw aan de locatie Schandelermolenweg. In totaal gaat het om 280 leerlingen en nog eens, afwisselend in samenstelling, 20 docenten.

In 2017/2018 daadwerkelijke integratie VMBO en MBO
Leerjaar 3 start met de nieuwe curricula van de vakmanschapsroute. De leerlingen van SVOPL en LVO zitten samen in de lesgroepen. De leerlingen van leerjaar 4 volgen in het schooljaar 2016-2017 nog de oude lesvorm. In het schooljaar 2017/2018 gaat het (dan) leerjaar 4 van het VMBO samen met het mbo-niveau 2 de vakmanschapsroute vormen. Dit betekent dat in schooljaar 2017/2018 de daadwerkelijke integratie van VMBO en MBO in de lesgroepen start.

Gezamenlijke docentenkamers
Om de inhuizing en verdergaande samenwerking te bevorderen worden de praktijklokalen van de diverse afdelingen (PIE, M&T en BWI) voor het VMBO en MBO zoveel als mogelijk bij elkaar gepositioneerd in het gebouw en worden voor de docenten vmbo en mbo gezamenlijke docentenkamers ingericht. De bovenste verdieping (D-vleugel) blijft beschikbaar voor de Taal-en inburgeringstrajecten van Arcus. De staf van het Beroepscollege verhuist aan het eind van dit schooljaar 2015-2016 naar een andere locatie.

Uiterlijk in 2022/2023 besluit definitieve huisvestingssituatie
Het uitgangspunt is dat het huidige gebouw met de komst van de leerlingen en docenten van LVO en SVOPL voor de komende jaren wordt ingericht. Dit tot het schooljaar 2022/2023. In de komende jaren wordt samen met de gemeente Heerlen en de onderwijspartners gekeken naar de besluitvorming en realisatie over/van een definitieve huisvestingssituatie voor het techniekonderwijs in Parkstad. Dit besluit wordt uiterlijk in schooljaar 2022/2023 genomen.

Verbouwingen en aanpassingen
In 2014 en 2015 is zijn al verbouwingen/groot onderhoud gerealiseerd. De praktijkruimte autotechniek is geheel opnieuw ingericht, diverse veiligheidsvoorzieningen zijn aangebracht, de brandmeldinstallatie en (een groot deel van) de waterleidingen zijn vernieuwd, de verwarming en ICT/Wifi zijn in het gebouw op orde gebracht en er is veel schilderwerk en groot onderhoud verricht.

Om de inhuizing van de vakmanschapsroute en de inhuizing van VMBO-techniek te bevorderen worden nog meer verbouwingen gerealiseerd:


1. De praktijkruimte autotechniek/Mobiliteit & Transport is te klein voor VMBO en MBO. Een deel van het niveau 4-onderwijs MBO (met name de diagnose-onderdelen) wordt dan ook verplaatst naar een andere ruimte in het gebouw. Hierdoor kunnen VMBO en MBO samen gebruik maken van het huidige praktijklokaal.
2. Om te faciliteren dat PIE en WEI zoveel mogelijk gebruik kunnen maken van dezelfde faciliteiten, en integratie te bevorderen, worden alle praktijkruimtes voor PIE en WEI bij elkaar gebracht in de B-vleugel. Dit betekent een verplaatsing van de meeste elektrotechniek-ruimtes van het MBO naar de andere kant van het gebouw.
3. Om voorgaande mogelijk te maken wordt het praktijklokaal Bouw verplaatst naar de voormalige gymzalen van het gebouw, waar nu installatietechniek en het OLC zijn ondergebracht. Dit is voor Bouw ook een betere locatie in verband met een betere aanvoermogelijkheid van materialen en de beschikbaarheid van een geschikte buitenruimte.
4. Het OLC wordt verplaatst naar de ruimten waar nu enkele elektrotechniek-lokalen zijn.
5. Er wordt een apart NASK (natuurkunde-scheikunde) lokaal voor het VMBO gerealiseerd.
6. De theorielokalen voor het VMBO worden met name op de B-vleugel gepositioneerd.
7. Er komen docentenkamers voor docenten VMBO en MBO samen om de integratie te bevorderen.

Diverse machines van LVO en SVOPL worden verhuisd naar de Schandelermolenweg. Voor Autotechniek worden aanvullende bruggen aangeschaft.

Bouwplanning- in grote lijnen

Gebouwlaag A- Begane grond:
-Oude werkplaats installatie en Electro wordt een bouwlokaal
-Het PIE lokaal wordt motorvoertuigenlokaal
-Bij motorvoertuigen worden onder andere bruggen bijgeplaatst
Dit vindt plaats in week 27 t/m 33

Gebouwlaag B-Eerste verdieping:
-Hele werkplaatshoek  wordt omgebouwd naar PIE/WEIP
-Dit vindt plaats in week 28 t/m 33

*PIE: Produceren, installeren en Energie- Dit is van vmbo
*WEIP: Werktuigbouw, Electra, installatie en ProcesTechniek- dit is van MBO

Gebouwlaag C- tweede verdieping:
-Oude OLC wordt bouwlokaal
-Enkele theorielokalen worden aangepakt
Dit vindt plaats in week 24 t/m 28

De verhuisbewegingen en herinrichten vinden als volgt plaats:
MBO week 33-34
VMBO week 33-34-35

Het nieuwe schooljaar begint:
MBO week 35
VMBO week 36

Werkgroepen
Door de Projectgroep Huisvesting Techniekcollege Parkstad is in de periode september 2015-maart 2016 gewerkt aan de voorbereiding van het Techniekcollege Parkstad. De huisvestingssituatie is bepaald (“wat komt waar”) evenals de positieve besluitvorming. De projectorganisatie Techniekcollege Parkstad richt zich nu op de verdere implementatie. Daarvoor zijn naast de projectgroep meerdere werkgroepen, bestaande uit onder meer docenten, ingericht. Er worden nieuwe afspraken gemaakt  rondom school-en gedragsregels, verblijfruimtes voor vmbo, roosters etc. De verschillende werkgroepen houden zich met de verschillende noodzakelijk onderdelen bezig. Bijgevoegd vind je de samenstelling van de verschillende werkgroepen.

Projectgroep Techniekcollege Parkstad
Samenstelling: Hans Meijer (voorzitter), Ank Wijnands, Roger Stroucken.

Werkgroep Personeel VMBO
Samenstelling: Ank Wijnands (voorzitter), Roger Stroucken, Amin El ouazghari, Lixel Bevk.

Werkgroep ICT & Facilitair
Samenstelling: Nico Spaetjens (voorzitter), Danny Kokol, Patrick Driessen, Jan Schwillens, Martin Junggeburt, Ad Vroomen. Ad hoc: Amin El ouazghari, Lixel Bevk.

Werkgroep Verbouwingen en verhuizingen
Samenstelling: Robert Riedijk (voorzitter), Martin Junggeburt, Ad Vroomen
Ad hoc: Harrie Geurten (Dienst Financiën)

Werkgroep Voorbereiding schooljaar
Samenstelling: Ben Schiefer (voorzitter), André Voddé, Sandra lenzen
Ad hoc: Amin El ouazghari, Lixel Bevk.

Werkgroep Samen
Samenstelling: Amin El ouazghari , Lixel Bevk (voorzitter),  docenten MBO/VMBO/Taal

Meiden in de Bouw- kom naar de open dag of meld je aan!
Onderwijs volgt ontwikkelingen automotive op de voet
Werknemers van Thomas Regout, IAC, STORK en SPIE behalen diploma
€ 630.000,- provinciale subsidie voor meer en beter opgeleide technici; onderwijs versterkt relatie met bedrijfsleven
Thomas Regout en Techniekcollege leiden mensen van de toekomst op!
21 deelnemers een mbo diploma bij VDL Nedcar
“Mooi hoe bedrijven zich succesvol samenpakken om onderwijs in te kopen”
Vooral buiten de lijntjes kleuren!
Uniek in nederland de cross-over opleiding Zorgtechnicus